More Clues for the 10M XEC Puzzle

Oras ng Pagbasa: 2 minuto

It has been almost 8 months since I wrote this post showing people how to use an eCash wallet as well as clues to the 12 word seed phrase that will unlock this 10M XEC wallet. No one has been able to solve it yet, and since so many people have been asking for additional clues, I thought I’d give everyone participating an early Christmas present. Below are the original 12 clues followed by the 12 new clues. Good luck!

Original Clues:

 1. Pitong letra na salita na maaaring maging pangngalan o pandiwa na nagtatapos sa apat na letra na salita na maaaring maging pangngalan o pandiwa
 2. Ang huling apat na letra ng salitang ito ay isang bahagi ng katawan
 3. Makikita ang salitang ito ng siyam na beses sa POW#155
 4. Madalas na mayroon ang mga propesyonal na atleta
 5. Mayroon tayong lahat ngunit hindi palaging kontrolado 
 6. Anim na letra na salita na maaaring maging pangngalan o pandiwa na nagtatapos sa tatlong letra na salita na madalas na nauugnay sa eCash
 7. Ang salitang ito ay may tatlong e's sa loob at madalas na lumabas sa mga palaro
 8. Pangalan ng isang katunggaling proyekto ng cryptocurrency
 9. Salita na madalas na lumabas bago ang 8 sa itaas
 10. Apat na letra ng salita na kapag isinulat pabaligtad ay nagiging isang salitang may kaugnayan sa hayop
 11. Haluin ang limang letra ng salitang ito at makakakuha ka ng isa pang salita na madalas na ginagamit sa mga palaro
 12. Kailangan ng mga komedyante at mga tagapagtayo

New clues:

 1. Word you might hear in an electronics store
 2. In front
 3. Something many of us are addicted to
 4. eCash developers no longer need one of these
 5. Can be intense
 6. The first three letters of this word often associated with sports
 7. One of the many departments in most governments
 8. You rarely find one of these in a sentence
 9. Can be in front or in back
 10. People in crypto do this often
 11. Mix up these five letters and you get an old word that means angry
 12. Can refer to something tangible, or intangible

Reminder that all words come from the Bip39 word list that can be found here.

IBAHAGI SA